TERUG NAAR HET OVERZICHT

Michiel

Rouschop

Social
Voor een mooier Nederland moet je slimme keuzes maken

Het ruimtelijk domein kent veel opgaven. Hoe bouwen we genoeg woningen en houden we de natuur open? Hoe geven we de energie- en mobiliteitstransitie vorm? Hoe houden we het water tegen en voorkomen we natte voetjes? Die opgaven zijn onderhevig aan continue verandering door nieuwe inzichten, nieuwe trends (zoals big data) of de manier waarop we de wereld zien als gevolg van Corona. Vanaf het moment dat ik me bezig ben gehouden met de grote opgaven in het ruimtelijk domein ben ik eindeloos gefascineerd door de manier waarop we naar die opgaven kijken.

We zijn het er inmiddels wel over eens wat de opgaven van onze tijd zijn. Voor het grootste deel is er ook wel consensus over wat er moet gebeuren. Toch blijft het lastig voor het publieke domein om de keuzes te maken die nodig zijn en het verschil gaan maken. Vaak gaat het daarbij om durven kiezen. De durf om met de beperkte informatie die je hebt wel een keuze te maken. Maar ook de durf om met nieuwe inzichten die keuze waar nodig bij te stellen.

Wat ik bij APPM doe? Organisaties helpen te kiezen voor een mooier Nederland.

Uitgelicht
No items found.

De projecten van

Michiel

Contact