Wendy van Schaik

Wendy is een mensgerichte contractmanager en adviseur op het gebied van (creatief en innovatief) aanbesteden en (vormgeven van) contracten in de GWW. Zij is daarin energiek, ondernemend, creatief en persoonlijk. Met een achtergrond in Bedrijfskunde en Rechten heeft Wendy de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het ontwikkelen van een afwegingskader voor een samenwerkings- en contractkeuze en het voorbereiden, opstellen, aanbesteden en ten uitvoer brengen van (integrale) contracten (UAV/UAV-gc) inclusief contractbeheersing. Zij is betrokken geweest bij projecten zoals Ruimte voor de Rivier, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de bouwteamsamenwerking Kamper-concept. Haar aanpak richt zich op het bundelen van krachten en kennis, zodat deelnemers en partners elkaar versterken en (kunnen) vertrouwen om daarmee het resultaat positief te beïnvloeden. Zij heeft daarbij aandacht voor belangen, inzet van kennis en ervaring, gezamenlijk leren en verbeteren. Hierbij blijven het project, de doelstellingen en het resultaat centraal staan. Haar stijl is collegiaal, openhartig, doelgericht en vanuit een breed perspectief beschouwend. Wendy heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zet zich sterk in voor het ‘beste’. Zij richt zich graag op dynamische opgaven waarin de aanwezige vraagstukken in samenwerking opgelost worden en alle betrokkenen in hun kracht (mogen) staan. Haar ambitie is het mede vormgeven en toepassen van de vernieuwende wijze van samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers met als doel om zoveel als mogelijk in gezonde verbinding met partners de integrale infra-projecten in Nederland voor te bereiden en te realiseren.

 

Wendy van Schaik
schaik@appm.nl
+31 (0) 61124 1671