Viola Salemans

Viola is een enthousiaste en betrokken adviseur met een achtergrond in duurzame stedelijke ontwikkeling en strategie. Zij is opgeleid tot stadsgeograaf aan University College Utrecht en King’s College London. Door haar multidisciplinaire achtergrond is Viola sterk in het leggen van dwarsverbanden tussen verschillende sectoren. Zo komt zij tot innovatieve en creatieve oplossingen. Viola is werkzaam geweest als strategieadviseur voor overheden en het bedrijfsleven. Hier heeft zij brede ervaring opgedaan in het begeleiden en managen van strategische processen met een veelvoud aan perspectieven. Een vraag die haar erg boeit is hoe we goed om kunnen gaan met complexe maatschappelijke uitdagingen richting de toekomst. Viola gelooft in het leggen van verbindingen tussen partijen om zo te komen tot slimme oplossingen. Deze ambitie vormt de rode draad in haar projecten bij APPM. Samen mooie dingen te realiseren voor Nederland!

Viola Salemans
salemans@appm.nl
+31 6 1523 0992