Vincent Joanknecht

Vincent kan goed complexe situaties vanuit verschillende perspectieven analyseren, om zo tot een gedegen advies te komen. De basis hiervoor is gelegd in zijn studie Innovation Sciences aan de TU Eindhoven waarin techniek en maatschappij verbonden worden. Vincent richt zich op mobiliteit en energie. In deze gebieden kan hij zijn passie voor duurzaamheid én innovatie kwijt. De ervaring die hij opgedaan heeft tijdens zijn afstuderen over de Innovatiecentrale bij Rijkswaterstaat, komt daarbij goed van pas. Vincent heeft een kritische blik met oog voor onderlinge relaties en is altijd op zoek naar verbetering.

Vincent Joanknecht
joanknecht@appm.nl
+31 6 4437 8837