Robert van Leusden

Ik werk graag aan het bereikbaar houden van onze steden en regio’s op een gezonde en duurzame manier. Ik ga op zoek naar goede oplossingen voor complexe vraagstukken op het raakvlak tussen mobiliteit en verstedelijking. In samenwerking met opdrachtgevers, stakeholders en experts identificeer ik de keuzen die gemaakt moeten worden en maak ik het advies om tot een goede, gedragen keuze te komen.

Ik ben sterk in het analyseren van de opgave en het speelveld, in het concretiseren van de vraag en het organiseren én formuleren van het antwoord. Ik geloof in het samenbrengen van de spelers, het vinden van de overeenstemming, maar ook het  scherp krijgen van de tegenstellingen.

Ik geloof in een kort en krachtig advies, een overzichtelijk, helder verhaal, maar wel met echte keuzen en echte oplossingen. Ik neem graag de opdrachtgever, ambtelijk en bestuurlijk, maar ook de stakeholder of belanghebbende mee in het advies. Ik ga liever het gesprek aan, dan uit de weg.

Ik geloof erin om op deze manier met enthousiasme en veel energie Nederland een beetje mooier en bereikbaarder te kunnen maken.

Robert van Leusden
leusden@appm.nl
+31 6 11462254