Pepijn van Wijmen

Pepijn wordt gestimuleerd door uitdagingen en gaat deze op een vaak vindingrijke manier aan. Hij heeft veel energie, wil vooruit en gaat recht op zijn doel af. Weet vaak intuïtief welke structuur en organisatie bepaalde ideeën en mensen nodig hebben zodat lange termijn doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Weet zijn sociale vaardigheden goed te combineren met zijn doorgaans doelbewuste gedrag. Hij is een creatieve visionair, die voor veel mensen een bron van inspiratie is. Pepijn bereikt in het algemeen een goed evenwicht tussen zijn zorg om de mensen aan wie hij leiding geeft en het succesvol uitvoeren van een taak. Is nieuwsgierig en alert. Hij streeft ernaar om anderen goed te begrijpen en hun opvattingen te volgen in plaats van deze te veroordelen. Opgaven waar Pepijn graag aan werkt richten zich op het bij elkaar brengen van partijen die met samenwerking meer kunnen bereiken. Via het organiseren van verkennende gesprekken en werkateliers draagt Pepijn bij aan het opstellen van een gedragen programma en/of een projectplan.

Pepijn van Wijmen
wijmen@appm.nl
+31 (0)6-55727602