Miran Wiersema

Miran werkt als adviseur aan organisatorische vraagstukken in de fysieke leefomgeving. Vanuit een stedenbouwkundige achtergrond werkt ze aan het daadwerkelijk realiseren van opgaven op het gebied van ruimte, mobiliteit en water. Zij adviseert diverse opdrachtgevers over sturings, – inrichtings- en samenwerkingsvraagstukken in de hele keten van beleid tot realisatie. Vaak op het snijvlak van ruimte en mobiliteit. Het op een passende manier vormgeven van sturingsrelaties, werkprocessen, organisatie-inrichting en samenwerkings-structuren op basis van de inhoudelijke ambitie en opgaven staat voor haar centraal. Dit vraagt om maatwerk en samenwerking.

Met analytisch en conceptueel denkvermogen doorziet Miran vraagstukken, brengt ze structuur en geeft ze richting. Ze bouwt aan relaties, verbindt mensen en heeft gevoel voor bestuurlijk–politieke verhoudingen. Door te luisteren, door te vragen en perspectief te schetsen kan ze mensen motiveren en inspireren. Haar belangrijkste drijfveer is te komen tot een breed gedragen succesvolle strategie en organisatorische vormgeving om daadwerkelijk uitvoering te geven aan gezamenlijke ambities.

Miran Wiersema
wiersema@appm.nl
06-52338626