Marcel Bruggers

Marcel zet zich graag in om organisaties te laten anticiperen op toekomstige vragen en behoeften. Hij werkt daartoe graag aan strategie- en planvormingsprocessen, en aan innovatie- en vernieuwingstrajecten.

Hij is een echte teamspeler, kan zich goed verbinden met de mensen en de doelen van een organisatie, stelt zich dienstbaar op en werkt toegewijd om vanuit samenwerking resultaten te behalen.

Externe ontwikkelingen zoals klimaatverandering, de energietransitie, de invoering van de omgevingswet, maar ook veranderende behoeften in de maatschappij, vereisen een toenemende mate van digitalisering en transparantie, en verlangen daarnaast ook vernieuwing in de rol- en taakopvatting van netwerkbeheerders, met nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe diensten.

Wanneer zulke ontwikkelingen kansen en bedreigingen veroorzaken, beginnen zijn ogen te glinsteren. Hij houdt ervan om deze fenomenen het hoofd te bieden en de organisatie sterker uit de strijd te laten komen.

Met zijn bèta-technische achtergrond en ervaring binnen gamma-disciplines, is hij in staat om binnen een technische context mensgericht te handelen.

Marcel Bruggers
bruggers@appm.nl
+31 6 4375 2813