Maartje Rieter

Maartje is een betrokken manager, die op een enthousiaste en energieke wijze mensen gemakkelijk aan zich bindt. Maartje communiceert open en oprecht. Zij opereert graag in teamverband. Haar werkwijze richt zich op nauwe samenwerking en samenspraak die tot draagvlak voor haar werkzaamheden leiden. Door gestructureerd, grondig en zorgvuldig te werk te gaan, behaalt zij op verantwoorde wijze gezamenlijk resultaat. Zij heeft organisatorisch talent, ruime ervaring in projectbeheersing van tijd en geld én verliest daarbij niet het gevoel en inlevingsvermogen voor de verschillende belangen van partijen en bestuurlijke verhoudingen uit het oog.

Binnen APPM coacht zij jongere collega’s en is zij de vraagbaak voor ruimtelijke ordeningsprocedures. Haar betrokkenheid met haar omgeving blijkt ook uit haar rol zij vervult om binnen APPM het maatschappelijk betrokken ondernemen vorm te geven. Zij heeft de samenwerking met Habitat for Humanity opgezet hetgeen resulteert in een jaarlijkse bouwreis naar Ghana.

Daarnaast is zij binnen APPM actief bij het vormgeven van het kennisgebied stedelijke vernieuwing, waarin het bijeenbrengen van partijen, zoals de gemeente, corporatie, energiesector, welzijnsorganisaties, bewoners en ondernemers centraal staat.

Maartje Rieter
rieter@appm.nl
+31 (0)6-21821240