Lieselotte Tolk

Lieselotte is een pragmatische adviseur en projectmanager die binnen en buiten de bestaande kaders zoekt naar breed gedragen oplossingen. Ze is analytisch, doorziet complexe opgaves en houdt de rode draad in het oog. Lieselotte heeft veel ervaring met strategievorming, toepasbaar maken van technische kennis, interactieve en inspirerende workshops, bevorderen van (team-) samenwerking en out-of-the-box oplossingen. Ze heeft een brede ervaring in binnen- en buitenland met de verbetering van het waterbeheer. Verder is ze gepromoveerd als klimaatwetenschapper op transport en opslag van CO2. Hiermee heeft ze vanuit verschillende kanten inzicht in samenwerkingsopgaven, waterbeheer en klimaatverandering, dit leidt tot een realistische en praktische aanpak.

Vanuit een oprechte interesse in de drijfveren van verschillende partijen en technische achtergrondkennis zorgt ze dat de belangen en vaardigheden van alle betrokkenen optimaal tot hun recht komen, binnen teams en in participatietrajecten. Veel water- en klimaatvraagstukken zijn sector-overstijgend en vragen om zowel een inhoudelijke als organisatorische verbinding. Lieselotte vormt daarom integrale strategieën die passen bij de opgave en bij de verschillende betrokkenen.

Lieselotte Tolk
tolk@appm.nl
+31 6 1146 2853