Lea Hümbs

Lea is enthousiast en gedreven, met een achtergrond in Psychologie en Planologie. Door haar interdisciplinaire achtergrond staan de mens, de natuur en de bebouwde omgeving voor Lea centraal als het om ‘Nederland mooier maken’ gaat. Zij vindt het erg interessant om ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteitsvraagstukken vanuit dit perspectief te benaderen. Voor haar afstudeerproject onderzocht zij diversiteit en sociale interacties in het openbaar vervoer in en tussen steden in Nederland.

Lea maakt makkelijk verbinding met en tussen mensen en het geeft haar energie om een vraagstuk met een divers team en vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Via projectmanagement en een praktijkgerichte aanpak wil zij graag samen met collega’s een bijdrage leveren aan een mooier Nederland.

Lea Hümbs
huembs@appm.nl
+31 6 1512 7879