Kees Kapteijn

Kees is een veelzijdige manager met brede kennis en praktijkervaring op het gebied van bestuurlijke processen, multilaterale samenwerking, concrete projecten en grotere verandertrajecten. Kees werkt graag aan complexe projecten met een veelheid aan betrokkenen, die elkaar in meer of mindere mate nodig hebben om resultaten te bereiken, of dat nu publieke en private organisaties zijn of bewoners of ondernemers. Liefst opereert hij als proces- of omgevingsmanager of als onafhankelijke ‘samenwerkingsmanager’ tussen partijen of personen in. Vanuit afzonderlijke, individuele of politieke belangen weet hij de brug te slaan naar gezamenlijke (project)belangen en toekomstgerichte veranderingen. Hij is in staat om een sterk conceptueel kader te verbinden aan de concrete belangen van omgevingspartijen. Kees is een daadkrachtig persoon die uitgaat van dialoog en resultaatgerichte oplossingen. Voor hem is het belangrijk dat alle betrokkenen geloven in de oplossingen. Hij heeft een scherp oog voor het bestuurlijk besluitvormingsproces en voor (het vergroten én behouden van) het draagvlak van de partijen die nodig zijn voor de realisatie. Kees gelooft als teamplayer sterk in het concept van een ‘teamgeest’ waarbij men kan leren van elkaar en elkaar enthousiasmeert om beweging te creëren.

Kees Kapteijn
kapteijn@appm.nl
+31 (0)6-27077347