Johan Zonderland

Mensen helpen bij het toekomstbestendig maken van hun gebouw, daar zit Johan zijn motivatie. Naast verduurzaming gaat toekomstbestendigheid ook in belangrijke mate over toekomstig gebruik en een gezonde gebouwexploitatie. Vanuit het Transformatorhuis van APPM draagt Johan met zijn expertise over verduurzaming bij aan bij aan het realiseren van mooie gebouwen en plekken, waarbij (verandering van) toekomstig gebruik en de verbinding tussen bestaand en nieuw centraal staan.

Johan heeft afgelopen jaren zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau gewerkt aan projecten die gericht waren op het optimaliseren van bestaand vastgoed, met name in de publieke sector. Daarbij lag de focus op veranderingen in het gebruik van gebouwen/ ruimtes en op vraagstukken rondom de energietransitie. Zijn kracht is dat hij vooruit denkt, zich uitstekend kan inleven in de mensen waarmee hij samenwerkt en niet zichzelf maar juist het proces en het eindresultaat centraal stelt.

Het liefst blijft hij van begin tot eind bij de veranderopgaven betrokken. Aan de voorzijde met strategievorming, haalbaarheidsstudies en ontwikkelvisies. En daarna ook met projectsturing in alle vervolgstappen die nodig zijn. Johan is pragmatisch en resultaatgericht, weet mensen bij elkaar te brengen en pakt zijn werkzaamheden efficiënt en gestructureerd aan.

Johan Zonderland
zonderland@appm.nl
+31 6 3178 1191