Jantien van den Berg

Jantien is een betrokken project- en procesmanager, die op een enthousiaste, energieke en gedreven wijze mensen gemakkelijk aan zich bindt. Ze heeft een brede ervaring met begin- en voorbereidingsfase van gebiedsontwikkeling en vastgoedvraagstukken waar belangen en afwegingen centraal staan. Haar kracht ligt in het verbinden van partijen en het gezamenlijk zoeken naar concrete en creatieve oplossingsrichtingen. Haar werkwijze kenmerkt zich door nauwe samenwerking en een open en transparante communicatie. Hierdoor weet ze teams te motiveren en te stimuleren.

Ze werkt gestructureerd, grondig en zorgvuldig. Ze heeft organisatorisch talent, ruime ervaring in projectbeheersing van tijd en geld én verliest daarbij niet het gevoel en inlevingsvermogen voor de verschillende belangen van partijen en bestuurlijke verhoudingen uit het oog. In haar projecten en vanuit haar rol binnen APPM heeft ze ervaring opgedaan met het ontwikkelen en uitwerken van binnenstedelijke plannen, het sturen op financiële haalbaarheid, het aansturen van teams en communicatie met gebruikers en bewoners.

Jantien van den Berg
vandenberg@appm.nl
+31 (0)6 50637945