Hilco van der Wal

Hilco is een zeer ervaren projectleider en adviseur op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed, met name binnenstedelijk. Hij is resultaatgericht, vernieuwend en verbindend. Hilco haalt veel energie uit het zoeken naar nieuwe oplossingen en het voor elkaar krijgen wat onhaalbaar lijkt.

Hilco werkt bij APPM aan het realiseren van complexe (her)ontwikkeling die werkelijk aansluit bij een behoefte. Dit is een belangrijke drijfveer voor Hilco. Hierbij focust hij zich op het vertalen van globale plannen in uitvoerbare projecten met een zo hoog mogelijke ambitie. Dit doet hij vanuit de overtuiging dat er veel meer bereikt kan worden door op een open manier vanuit een gezamenlijke urgentie te werken, waarin de betrokken partijen zich vanuit hun eigen belang echt committeren aan een ambitie. Hilco is sterk in het komen tot heldere strategieën in complexe situaties. Hij communiceert gemakkelijk met zowel bestuurders, ondernemers, bewoners als marktpartijen.

Hilco is lid van het H-team en maakt deel uit van Expertteam (kantoor)transformatie.

Hilco van der Wal
wal@appm.nl
+31 (0)6-52543021