Hellas Schelleman – Verdurmen

Met haar bedrijfseconomische achtergrond in combinatie met verkeer- en vervoer én haar jarenlange werkervaring in projecten en consultancy-opdrachten is Hellas bekend met de specifieke kenmerken van complexe projecten en processen in dynamische omgevingen. Ze manoeuvreert handig door lastige vraagstukken op allerlei terrein. Haar ervaring is in diverse deelgebieden opgedaan: van organisatieadvies tot inpassing in ruimtelijke omgeving, van infraprojecten rond weg, water, spoor & luchtvaart en procesmatige vraagstukken.

In al deze sectoren komen haar prettige en communicatieve vaardigheden en gedegen management gericht op gedragen succes en stevig resultaat goed van pas. Hellas heeft overview en autoriteit. Haar kracht ligt in het soepel uitdenken, ontwikkelen en/of onderhandelen van integrale plannen of oplossingen, het bij elkaar brengen van (uiteenlopende) belangen en partijen. Aan keukentafels, in kleine groepjes of voor volle zalen. Het gaat haar om het samen met betrokken partijen komen tot breed maatschappelijk gedragen oplossingen en processen in complexe omgevingen. Hellas is pro-actief, energiek en resultaatgericht: het “doen” staat bij haar voorop. Ze is to-the-point en komt afspraken na en verwacht dat ook van anderen.

Naast het op een uiterst natuurlijke manier winnen van begrip van stakeholders voor plannen is ze ook ervaren in het vastleggen van afspraken in vraagspecificaties, convenanten, overeenkomsten of concessies. Tot slot vindt ze hard werken met stakeholders in politiek bestuurlijke omgevingen prettig.

Hellas Schelleman – Verdurmen
schelleman@appm.nl
+31 (0)6-46288862