Frank ten Wolde

Sinds 2009 is Frank betrokken bij de ontwikkelingen van elektrisch vervoer (EV) in Nederland. Als projectmanager en EV expert geeft Frank samen met opdrachtgevers vorm aan de energietransitie- en mobiliteitstransitie en maakt hij Nederland klaar voor de komst van de elektrische vervoer. Frank heeft veel ervaring; hij heeft zowel bijgedragen aan het netwerk van snelladers langs de snelweg tot het ontwikkelen van beleidsvisies van verschillende gemeenten. Hierbij ziet Frank elektrische vervoer als onderdeel van de totale keten binnen de mondiale ontwikkeling van smart en green mobility.

Frank wordt door zijn opdrachtgevers gewaardeerd om zijn proactieve houding en (politieke) sensitiviteit. Bij zijn projectaanpak gericht op innovatie heeft Frank nadrukkelijk oog voor het verleden en beschikt hij over het vermogen de veranderopgave vanuit verschillende perspectieven vorm te geven.

Binnen recente opdrachten voor verschillende (decentrale) overheden spelen onderwerpen als smart mobility, mobility as a service (MaaS), zero emissie en ruimtelijke ordening nadrukkelijk een rol.

Frank ten Wolde
wolde@appm.nl
+31 6 1168 9690