Floris de Groot

Floris is een betrokken en doortastend manager en adviseur. Hij is analytisch, kritisch en resultaatgericht. Zijn hart en focus ligt bij opgaven op het snijvlak van inhoudelijke, procesmatige en organisatorische complexiteit.

Hij handelt graag vanuit het belang van de opgave, bij voorkeur tussen betrokken partijen in, rekening houdend met de belangen en ambities van spelers. Samenwerking tussen personen, afdelingen en organisaties zijn voorwaarden om iets tot stand te brengen. De mens maakt die samenwerking, en hun drijfveren vormen de sleutel hiertoe. Daarom werkt Floris graag op een open manier samen met betrokkenen en zorgt hij voor het expliciteren van belangen. Daarbij schuwt hij zo nodig de confrontatie niet. Zijn sterk ontwikkelde gevoel voor intermenselijke verhoudingen en sociale vaardigheid staan hem daarbij ten dienst.

Floris is op zijn sterkst als hij helpt scherpte aan te brengen in opgaven, doelen, en werkwijze. Hij structureert, duidt te maken keuzes en helpt bij het komen tot keuzes. Daarbij werkt hij het liefst samen met mensen, zodat eigenaarschap van resultaat en proces op de juiste plek liggen.

Floris de Groot
groot@appm.nl
+31 (0)6-21853392