Erwin Hemmelder

Erwin is een veelzijdige senior manager met focus op natte en droge infrastructuur. Zijn ruime kennis en ervaring op het gebied van de planvorming, voorbereiding, contractering (UAV-gc), aanbesteding en uitvoering van grootschalige projecten stellen hem in staat om daadkrachtig en besluitvaardig te sturen op inhoud en proces. Zijn werkwijze kenmerkt zich als planmatig, doelgericht, proactief, pragmatisch en gedreven. Graag richt Erwin opgaven in op een manier dat overzichtelijk en beheerst naar deadlines en beslismomenten kan worden toegewerkt. Hierbij let hij op de werk- en beheersbaarheid van werkprocessen en het optimaal functioneren van de organisatie en medewerkers. Hij zet de deskundigheid van (markt)partijen optimaal in en stimuleert partijen tot initiatieven.

Aandacht voor de projectomgeving, toekomstige gebruikers en beheerorganisaties vormen een tweede natuur. Erwin is erop gericht om via een plezierige samenwerking met alle stakeholders te komen tot een optimaal resultaat. Hij is open, direct, collegiaal, no-nonsense en mens- en resultaatgericht.Ten opzichte van zijn teamleden en organisatieomgeving is Erwin een teamplayer met verantwoordelijkheidsgevoel.

Erwin Hemmelder
hemmelder@appm.nl
+31 (0)6-55320445