Erik van der Kooij

Erik is een zeer ervaren en veelzijdige strategisch adviseur, lijn-, proces- en projectmanager op het gebied van met name infrastructuur, mobiliteit en openbaar vervoer. Hij werkt voor Rijksopgaven, gemeenten, provincies en metropoolregio’s. Hij is een analytisch sterke persoon die doelgericht standvastig opereert in projectsituaties, bestuurlijke omgevingen en in relatie tot marktpartijen. Hij stelt de opgave centraal, positioneert zich tussen partijen en is in hoge mate omgevingsbewust. Confronteert zo nodig functioneel op verantwoordelijkheden. In crisissituaties is hij de logische en analytische denker die in samenwerking tot de kern van de situatie doordringt en een doeltreffende oplossing implementeert.

De meeste van zijn projecten betreffen het organiseren van bestuurlijke besluitvorming, gekoppeld aan het realiseren van inhoudelijke voortgang. Hij zet zijn ervaring in met het inrichten en begeleiden van omgevingsprocessen met belanghebbenden, het managen van project in de initiatief, verkenning, studie en planfase, het managen van het ‘interne’ proces, het coachen van het projectteam en het faciliteren van bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Erik weet in vrijwel elke situatie kansen te herkennen en kan anderen zodanig aansturen dat er een vertaalslag wordt gemaakt van visie naar realiteit. Zijn stijl van communiceren is eerlijk, direct en ‘to-the-point’ en heeft ook graag dat anderen hem net eerlijk en open bejegenen. Hij is zeer bedreven in het opstellen van rapporten en in het geven van presentaties. Hij heeft ruime inhoudelijke kennis om als stevig manager binnen en tussen overheden en omgevingspartijen op te treden.

Erik van der Kooij
kooij@appm.nl
+31 (0)6-15890135