Emiel Stal

Emiel is een ervaren projectmanager en adviseur, met een focus op aanbesteding en contractering van infrastructuur. Hij is een stabiele en betrouwbare professional, hij plant realistisch en stuurt daar vervolgens strak op. Emiel is analytisch sterk, ontleedt complexe problemen tot de kern en draagt vervolgens verschillende mogelijke oplossingen aan, communiceert helder en expliciet en staat voor wat hij vindt. Samenwerken in een projectteam is voor hem een vanzelfsprekendheid.

Emiel heeft ervaring opgedaan in projecten van verkenning tot en met uitvoering, voor gemeenten, provincies, waterschappen, stadsregio’s en de rijksoverheid. Projecten op het gebied van infrastructuur, dijkverbetering, gebiedsontwikkeling, vastgoed en energie. Gaandeweg is daarbij de nadruk komen te liggen op het opstellen en aanbesteden van (geïntegreerde) contracten. Hij draagt zijn kennis graag over aan anderen en wordt daarom vaak als expert betrokken bij opdrachten van collega’s. Ook heeft hij voor APPM een training en handleiding Inkoop in projecten ontwikkeld.

Emiel heeft kennis van de techniek, de markt en de regelgeving, zodat hij een juiste balans weet te vinden tussen doelmatigheid en rechtmatigheid. Het feit dat hij namens APPM als aanbiedende partij bij veel aanbestedingen betrokken is, draagt daaraan bij. Hij houdt de grote lijn in de gaten, maar weet ook waar en wanneer details belangrijk zijn. Hij ziet opdrachtnemers graag als deskundige partners die mogen worden uitgedaagd, maar hun beloftes wel waar moeten maken.”

Emiel Stal
stal@appm.nl
+31 (0)6-54341705